Fåraherdens Lammprodukter HB | Orgnr: 969734-0355
Kontakt: Lotta Wallberg 070-675 03 56 och Lisa Thorén 070-371 09 60

KRAV-CERTIFIERAT, NÄRPRODUCERAT LAMMKÖTT OCH LAMMPRODUKTER