FÅRAHERDENS LAMMPRODUKTER HB  

Fåraherdens Lammprodukter är ett samarbete mellan två lammproducenter i Ljusdals kommun, Hälsingland. Samarbetet och företaget startades 2008.

Vår filosofi är att föda upp lamm med god djurhållning och därefter ta tillvara och förädla så många olika produkter som möjligt av våra egna lamm. Därför har vi valt att föda upp KRAV-certifierade lamm. Vi vill kunna förmedla bra mat där vi kan stå bakom all hantering fram till erat bord.

Lammen växer upp på våra gårdar i god miljö. När de är färdigväxta samarbetar vi med Delsbo Slakteri och Delsbo Chark för att få så kort frakt som möjligt och ha så få mellanhänder som möjligt. Av lammen tar vi tillvara på allt från ull och skinn till kött. Sortimentet ökar i takt med utvecklingen av varumärket.

Våra betande lamm medverkar till att landskapet hålls levande och öppet.

   
  ONSÄNGS GÅRD

Lotta Wallberg och Hans Bruun på Onsängs Gård är ägare till en av de två gårdarna som driver Fåraherdens Lammprodukter. Gården ligger 7 km utanför Ljusdal, mellan Tallåsen och Föne. Vi har ca 240 får på vår gård.

I besättningen finns renrasiga Oxford down, en köttras som härstammar från England. De är stora och lugna djur som ger fina, kompakta lamm. På gården finns även renrasiga Finullsfår, som är en gammal svensk lantras. De föder många lamm och är mycket duktiga landsskapsvårdare som håller undan sly. De har en finfibrig ull vilket ger mjuka och fina ullprodukter

Resterande besättning består av olika korsningar, där raserna Dorset, Texel och Oxford down dominerar. Vår produktion bedrivs ekologiskt och är KRAV-certifierad.

   
NYLANDETS NÖT & LAMM  

Elisabeth och Jan Thorén äger gården Nylandet i Södra Veckebo, Korskrogen. Där driver Lisa företaget Nylandets nöt & lamm, som utgör den andra delen i Fåraherdens Lammprodukter. Lisa har arbetat som lantbrukare i 20 år och startade företaget Nylandets nöt & lamm år 2000.

Lisa har en besättning på ca 110 får. Halva besättningen består av renrasiga pälsfår som ger mycket vackra pälsskinn. De övriga är köttfår av raserna Texel och Dorset. Tackorna ger snabbvuxna knubbiga lamm.

I det dagliga arbetet på gården används våra två border collies som är ovärdelig hjälp i hanteringen av lammen.

Växtodligen bedrivs ekologiskt och lammuppfödningen är KRAV-certifierad.