VAD INNEBÄR KRAV-CERTIFIERINGEN?
   
Lammen som föds upp på Onsängs Gård och Nylandet är KRAV-certifierade. Det innebär att de är ekologiska. Under uppväxten utfodras lammen med ekologiskt KRAV-certifierat foder. Höga krav ställs på deras stallmiljö och de ska ha tillgång till daglig utevistelse året om, om inte speciella förhållande råder som extremt väder eller rovdjursangrepp.
 
Våra produkter som är KRAV-certifierade är märkta med KRAVs officiella logotype.
 
I och med att de båda gårdarna är KRAV-anslutna ställs också krav på god djurvård och medicinering. Att kraven uppföjs kontrolleras av godkända KRAV-kontrollanter. Vill du läsa mer om KRAV och vad det innebär? Se KRAVs officiella hemsida www.krav.se